Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je nezastupiteľnou súčasťou modernej starostlivosti o ústnu dutinu a vyhľadávanou službou ľuďmi, ktorým ich zdravie nie je ľahostajné. Investovať svoj čas do hygieny a prevencie sa vždy oplatí, lebo výsledkom sú zdravé zuby, ktoré nebolia a nevyžadujú nákladnú a často aj nepríjemnú liečbu.

Každý pacient by si mal uvedomiť, že čisté zuby sa nekazia.

Cieľom profesionálnej ústnej hygieny je pripraviť vhodné podmienky, aby pacient vedel správne vykonávať individuálnu ústnu hygienu.

Dentálna hygienička odstráni plak, zubný kameň, správne namotivuje a prevedie inštruktáž. Poradi vám akou technikou si správne čistiť zuby a používať dentálne pomôcky ako sú zubná kefka, medzizubná kefka, zubná niť a ústna voda.

Dentálna hygiena je z pohľadu zdravia Vašich zubov jedno z najdôležitejších ošetrení, ktoré Vám odporúčame absolvovať. Baktérie, ktoré nám spôsobujú bolestivé zubné kazy, zápaly ďasien, parodontózu sa nachádzajú práve v zubnom povlaku, preto je veľmi dôležité vedieť sa o svoje zuby správne starať a povlaky pravidelne odstraňovať.

Odporúčame spravidla raz za pol roka. Pokiaľ ale patríte medzi rizikové skupiny : kariologicky /zubný kaz/ alebo parodontologicky aktívneho /zápal parodontu/ pacienta aj častejšie. Množstvo mikroorganizmov sa totiž pravidelným odborným odstraňovaním a ovplyvnením ich metabolizmu /ako sa stravujeme/ dá ovplyvniť.

Pečatenie zúbkov

Zalievanie zúbkov patrí k výkonom detskej stomatológie a preventívnej stomatológie, je teda vhodné najmä u detí ako forma prevencie pred zubným kazom.

Na žuvacích plochách zadných zubov sa nachádzajú ryhy. Pretože tieto plochy majú členitý, ba až porézny povrch, sú tieto ryhy nebezpečné miesta na ukladanie zvyškov potravy, čo následne môže viesť k tvorbe zubného kazu. Pečatením sa tieto ryhy zalejú, čím zabránime nežiadúcemu ukladaniu potravy v týchto ťažko čistiteľných miestach.

Pečatenie zúbkov nebolí. Zub sa vyčistí špeciálnou pastou a ryhy zuba sa správne pripravia.Potom dentálna hygienička stoličky zaleje hmotou (skloionomérne cementy, živicové pečatidlá), ktorá sa podobá bielej plombe a vytvrdí ju ultrafialovým svetlom. Na záver sa povrch zuba zafluoriduje. Zub teda ostáva hladký a bez rýh. Pred pečatením je nutné zabezpečiť výmenný list od vášho zubára s uvedením konkrétneho zuba na pečatenie!